X

Laatste nieuws

Eerste informatieavond TwenteGlas succesvol

De kop is eraf, op naar snel internet in het buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser. Dat er een dringende vraag is naar glasvezel in deze gemeenten bleek wel uit de opkomst tijdens de eerste informatieavond van TwenteGlas, die dinsdag 7 juni is gehouden voor de werkgroepleden van TwenteGlas en de ambassadeurs van het eerste uur.

Ruim tachtig aanwezigen luisterden met aandacht naar de uitleg van het Communication & Infrastructure Fund (CIF), de partij die grote delen van Overijssel van glasvezel wil voorzien. Het streven is om dat in 2017 gerealiseerd te hebben. De aanpak van CIF werd toegelicht en uit reacties vanuit de zaal was overduidelijk op te maken dat alle aanwezigen overtuigd zijn van de noodzaak van snel internet in het buitengebied.

Wilt u weten wat de voordelen van glasvezel voor u zijn? Bekijkt u dan onze heldere animatie ‘Waarom Glasvezel’. En wilt u uw steentje bijdragen aan het verglazen van uw omgeving, meldt u zich dan aan als ambassadeur van TwenteGlas. Als ambassadeur bent u het aanspreekpunt in uw straat, buurt of gemeenschap en informeert en overtuigt u de mensen in uw netwerk van nut en noodzaak van een glasvezelnetwerk in uw omgeving. Uiteraard met ondersteuning van TwenteGlas, want samen maken wij ons sterk voor glasvezel in het buitengebied.