X

Laatste nieuws

Het glas ligt er nu in Twente!

Ruim 99 procent van alle adressen in het buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser is aangesloten op glasvezel. Daarmee zit het werk voor Stichting TwenteGlas erop, maar niet zonder eerst het glas te heffen.

Maar niet zonder eerst terug te kijken op hoe de aanleg van glasvezel is verlopen. Daarom organiseerde TwenteGlas onlangs een mini-symposium over Breedband Buitengebied in de Johanneskerk in Twekkelo. Een symposium met betrokkenen van het eerste uur, afgerond met een borrel in het Kulturhus van Twekkelo. Het verhaal van belanghebbenden in een stichting samen met de overheid (gemeenten en provincie) en ondernemers (adviseurs, netwerkprovider en internetproviders). Samen komen tot resultaat.

3000 percelen aangesloten

Ongeveer 3000 percelen in de buitengebieden van Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser (we noemden dit de HHEL-gemeenten) zijn begin 2020 via glasvezel-breedband aangesloten op de digitale wereld. Het gaat om boerenerven, bedrijven aan huis, woonhuizen. Aanvullend ligt er nog voor ruim 1500 adressen een ‘technische’ aansluiting klaar. De netwerkprovider Glasvezel Buitenaf gaat het vervolg verzorgen in de volgende jaren.

Verslag mini-symposium

Wethouder Mariska ten Heuw (Hengelo) schetst de historie van het initiatief voor breedband, dat vooral door de provincie in 2014 stevig was aangezet met een subsidieverordening. Ze waardeert de inspanningen van Stichting TwenteGlas, die in een reeks van jaren de belangen van de bewoners behartigde en vooral uiterst actief was in de zogenaamde vraagbundeling. Volgens haar zijn deze bewonersinitiatieven van vitaal belang voor de overheid.

Uit het verhaal van Martin Oldenhof (boerenbedrijf in Losser) blijkt zijn verbazing over bewoners die niet kozen voor aansluiten. Het argument van een bewoner: “Big brother kijkt mee en dat wil ik niet” spreekt hem dan inhoudelijk nog aan, maar overige argumenten houden geen steek. Hij is tevreden over de feitelijke aanleg: netjes en zorgvuldig. Én: het werkt. Belangrijk zijn de mogelijkheden voor slimme uitvoering van boerenbedrijfsvoering en -ontwikkeling; sensoren, gewasveredeling, navigatie, techniek van de drone voor veel doelen. Belangrijk is Mineral Valley Twente.

Marieke Seinen is binnen Glasvezel Buitenaf verantwoordelijk voor goede voorbereiding naar de toekomstige klanten. Juist ook Twente was voor haar de omgeving om te leren hoe je met fantasie en empathie en toekomstbeeld steeds hogere percentages van deelname kunt bereiken. Ze geeft aan dat er in het proces discussies zijn geweest. Uiteindelijk – zonder schuren geen glans – is er zowel in de sfeer van kosten als in de technische uitvoering een mooi resultaat van vakmanschap ontstaan.

Stichting TwenteGlas is volgens Herman Asbroek (directeur Van Heteren weg- en waterbouw) een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden en andere betrokkenen zijn wel (allen) belanghebbend. In die zin is het een bewonersinitiatief zoals de wethouder het noemt. Goede relaties met de bewoners in de buitengebieden komen vanuit de kern van de stichting en de werkgroepen. Daardoor is de vraagbundeling met een relatief hoog percentage geslaagd. Voorwaarde is geweest dat de stichting gefaciliteerd was met ingehuurde deskundigheid. In de HHEL was dit mogelijk met ondersteuning vanuit de gemeenten en financiële bijdragen vanuit de centrale provinciale pot.