X

Laatste nieuws

Vertraging aanleg glasvezel dreigt

Er lijkt een kink in de kabel te zijn gekomen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede, en Losser en van Ommen en Dalfsen.

Substantieel meer betalen
Huishoudens in de buitengebieden moeten ‘substantieel meer’ gaan betalen voor een glasvezelaansluiting, dan met Glasvezelbuitenaf van het bedrijf CIF was afgesproken. Gemeenten en bewonersinitiatief TwenteGlas zijn dat niet van plan. Inmiddels is er spoedoverleg geweest tussen de drie bewonersinitiatieven (Stichting TwenteGlas, Stichting Vechtdal Breed en Stichting Internet Breedband Buitengebied Dalfsen), CIF en de betrokken gemeenten.

‘Dat accepteren wij niet’
Aanleiding voor het overleg was dat, ondanks een overeenkomst tussen de bewonersinitiatieven en CIF, CIF nu zegt het glasvezel niet te kunnen aanleggen onder de eerder afgesproken voorwaarden: bewoners in het buitengebied betalen een vergoeding van 9,95 euro per aansluiting per maand (exclusief de kosten voor de provider). “CIF zegt nu dat die 9,95 euro ‘substantieel meer’ wordt. Dat accepteren wij niet”, zegt voorzitter Herman Asbroek van TwenteGlas.

Houden aan afspraken
Hoeveel duurder precies, is door CIF niet aangegeven. “Maar het gaat niet om een paar procenten”, zegt Asbroek. “Wij zijn heel teleurgesteld in de opstelling van CIF. We hadden goede afspraken gemaakt, waarvan CIF nu eenzijdig afwijkt. Ons enige doel is en blijft een goede glasvezel aansluiting voor bewoners in het buitengebied. Dat dreigt nu vertraging op te lopen.” Na een uitgebreid gesprek hebben de bewonersinitiatieven CIF glasvezel meegedeeld dat ze CIF onverkort houden aan de afgesproken voorwaarden.

Steun gemeenten
De gemeenten ondersteunen het standpunt van de bewonersinitiatieven. Ook via social media hebben betrokken wethouders al laten weten dat CIF gemaakte afspraken moet nakomen. Wethouder Jan Martin van Rees van de gemeente Losser is woordvoerder: “Je bent een grote jongen. Je wist waar je aan begon toen je ging aanleggen.” Volgens Van Rees zijn de gemeenten betrokken geweest bij het maken van de afspraken. “Wij vinden het belangrijk dat ook in het buitengebied glasvezel wordt aangelegd”, verklaart hij het belang van de gemeenten.

CIF is gevraagd op korte termijn te reageren. We houden u via deze website, via de nieuwsbrief en op Facebook op de hoogte van de voortgang van de gesprekken met CIF.